Høringsrunde og projektcafé

Høringsrunde og projektcafé

Torsdag den 20. juni 2019, kl. 17.30-20.30 på Rosmus Skole

Kære beboere i Landsbyfællesskabet Østdjurs

Så er det tid til at afholde sidste projektcafé inden sommerferien. Denne projektcafé står i visionernes tegn. Caféen giver nemlig mulighed for at klyngens beboere kan komme med input til den vision og handleplan, som en arbejdsgruppe fra Distriktsrådet har udarbejdet for landsbyklyngen, inden den sendes i trykken.

Distriktsrådets medlemmer er fordelt på forskellige arbejdsområder (fx bæredygtighed, erhverv, bosætning, etc.), som er beskrevet i planen. På projektcaféen vil en repræsentant for hvert arbejdsområde være til rådighed for dialog og input, således at der er tid til at gå i dybden med hvert enkelt område.

Vi håber, at I vil støtte op om udviklingen i landsbyklyngen ved at læse handleplanen igennem og komme med jeres input til det, som skal være grundlaget for de kommende års arbejde. Det foreløbige udkast til planen kan findes ved at klikke her: VISION og HANDLEPLAN

Tilmelding til fællesspisning:
Prisen for mad er 25,- kr. for børn og 40,- kr. for voksne. Man er velkommen til at medbringe egne drikkevarer, men der vil også kunne købes øl og sodavand ved arrangementet.
Man tilmelder sig ved at betale via MobilePay til Landsbyfællesskabet Østdjurs på nummer: 39758.
Husk at skrive betalers navn, antal børn og voksne og dato for mødet.
Alternativt kan man købe madbilletter på www.go-syddjurs.dk under arrangementet: ’HØRINGSRUNDE OG PROJEKTCAFÉ I LANDSBYFÆLLESSKABET ØSTDJURS’.

Tilmelding til torsdag den 20. juni skal ske senest TIRSDAG den 18. juni, kl. 20.00.

Aftenens program:
Kl. 17.30: Ankomst, hilse på hinanden og evt. køb af drikkevare
Kl. 17.45: Fællesspisningen starter
Kl. 18.15-18.30: Fælles oprydning fra maden
Kl. 18.30-20.30: Dialogmøder på de forskellige arbejdsområder, samt mulighed for møder blandt de fremmødte projektgrupper, foreninger, m.v., der måtte ønske at afholde deres egne møder.

Vel mødt i landsbyfællesskabet Østdjurs

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *