Forfatterarkiv: Allan Kartin

Naturmøde i Hirtshals

Miljøforningen BLAK takker landsbyklyngen Østdjurs og
distriktsrådet for at de har støttet vores deltagelse ved
Naturmødet i Hirtshals.
Det blev 3 spændende dage med fuld fart over feltet og en frisk
vind fra Vesterhavet. Der kom mange besøgende forbi vores
stand til en snak om havbrug og visionen om en Maritim
Nationalpark I Kattegat.
I dag kan vi se tilbage på næsten 3 års intens indsats mod
havbrug lige ud for vores smukke kyster. Heldigvis er det med
armene højt hævet efter vores nye miljøminister Lea Wermelin
sidst i august kom til Jernhatten for at fortælle planerne om
havbrug er skrinlagt.
Vi fortsætter arbejdet med at visionen om en Maritim
Nationalpark fordi det er vigtigt vi langtidssikrer havmiljøet og de
store rekreative interesser som er vitale for vores nærområde.
Har du/I lyst til at vide mere om foreningens arbejde kan I besøge
hjemmesiden www.nejtilhavbrug.dk eller facebooksiderne
miljøforeningen BLAK og Nej til havbrug ud for Hjelm Ja til
Maritim Nationalpark.
Nina Bjarup Vetter
Formand BLAK

PROJEKTCAFÉ I LANDSBYFÆLLESSKABET ØSTDJURS

Hver måned inviterer Landsbyfællesskabet Østdjurs alle frivillige, deres familier og andre interesserede klyngemedllemmer til PROJEKTCAFÉ.

Projektcafé er en sammenkomst, hvor alle kan afholde deres sædvanlige projektmøder på samme tid og sted sideløbende med hinanden.

Caféen starter med fællesspisning kl. 17.30-18.30. Fællesspisningen er for frivillige OG deres familier, samt folk i klyngen, der ønsker at vide mere om det frivillige arbejde.

Hvis der ikke allerede er projektgruppe som arbejder med det du brænder for, kan du her finde medintresenter og få hjælp til at starte en ny projektgruppe.

Datoerne for projektcafeerne vil blive vist i kalenderen til højre.

Politisk dialogmøde i Landsby Fællesskabet tirsdag 21. maj

Invitation til politisk dialogmøde i Landsby Fællesskabet tirsdag 21. maj
VIGTIGT – MØD OP og vær med til at sætte os på det politiske landkort!

Kære alle i landsbyfællesskabet
Distriktsrådet for Landsby Fællesskabet har inviteret hele byrådet til dialogmøde i
fællesrummet på Rosmus Skole.

Tirsdag 21-05-2019 fra kl. 17:30

(man er selvfølgelig velkommen til at deltage uden spisning fra 18:30)

Vi har brug for fortsat gode og tætte dialoger med henblik på at give vores område –
og dermed Syddjurs – de bedste muligheder for fortsat god udvikling. Vi er sikre på,
at vi med dette arrangement kan udbygge vores allerede gode samarbejde.
Program:
17:45 Fællesspisning
18:30 Debat – panel – åben dialog
19:30 Pause med kaffe/te
19:45 Fortsat debat
20:45 Afslutning
Vores udgangspunkt er en åben dialog, hvor alle kan deltage med de emner, der
optager dem. Vi kan allerede nu pege på følgende emner som aktuelle:
– Fondsmidler fra Realdania/Lokale og Anlægsfonden (op til 41⁄2 mio) til
landsbyklyngeprojekter.
– Fremtiden for Landsby Fællesskabet (efter udviklingsprojektet og
konsulentstøtte)
– Skole/dagtilbud med høj kvalitet
– Busruter/letbanen
– Trafik (bl.a. cykelstier til Hyllested og Tirstrup i tilslutning til sti Balle-Rosmus)
– Bosætning/bofællesskaber
– Træningsmuligheder for ældre
– Budgetlægning/sparekataloger
Tilmelding til spisning senest søndag aften på go-syddjurs.dk eller MobilePay 39758
(husk navn). Der er både lasagne med kød og vegetariske tærter med tilbehør.
Mange hilsner – Distriktsrådet

 

Områdefornyelse af Tirstrup.

Byrådet i Syddjurs Kommune har bevilget midler til en områdefornyelse af Tirstrup.
Tirstrup Borgerforening, Distriktsrådet for Landsbyfællesskabet Østdjurs samt Syddjurs
Kommune inviterer derfor alle borgere i Tirstrup og omegn til møde med fællesspisning
Mandag d. 13. maj kl. 18 – 20 i Idrætsefterskolens foredragssal

Tilmelding til fællesspisning senest 12. maj Mailadressen skal være svalevej11@os.dk som er Tina fra borgerforeningens private mail, eller på sedlen i Brugsen

Skriv også gerne, hvis du er forhindret i at komme til mødet, men gerne vil være med i en arbejdsgruppe.

Ebeltoftvej 1, Tirstrup 8400 Ebeltoft
Byfornyelsen består af følgende delprojekter:

1. Tirstrup Bytorv.

Et nyt mødested der placeres mellem hallen og idrætsefterskolen / 550.000 kr.

2. Stier i—og omkring Tirstrup / 100.000 kr.
3. Forskønnelse af hovedgaden og Ballevej / 150.000 kr.
4. Tirstrup Fælleshaver på tomme grunde langs hovedgaden / 100.000 kr.

5. Spejdere / 50.000 kr.
6. Aktivitetspulje / 50.000 kr.

På mødet vil der blive nedsat arbejdsgrupper for hvert delprojekt.
Alle er velkomne til at komme med bidrag og idéer til områdefornyelsen.
Tilmelding til mødet senest 12. maj til info@tirstrupborgerforening.dk eller på sedlen i Brugsen
Skriv også gerne, hvis du er forhindret i at komme til mødet, men gerne vil være med i en arbejdsgruppe.

https://drive.google.com/file/d/0B3uiZS6N1oZ-dVdabnpnSzRIOG9TamwzNHJyYlNUcG1jclhF/view?usp=sharing

Vinterbadeforening Havgys

Lokal støtte til

det kolde gys

Det kolde gys med en dejlig varm afslutning er kommet et stort skridt videre for de glade vinterbadere i den nordlige del af Syddjurs Kommune efter, at den nystiftede vinterbadeforening Havgys har modtaget to gange 5000 kroner i etableringsstøtte fra Distriktsrådet og Landsbyklyngens Styregruppe. Støtten skal bruges til bygningen af en mobil sauna, der til næste vinter skal opstilles ved Rugaard Strand.

Med en brændefyret sauna i strandkanten bliver der mulighed for at ryste isen af sig efter de kolde dyk i Kattegat, og foreningens arbejdsgruppe er i øjeblikket ved at få udarbejdet arbejdstegninger til den mobile varmekasse, der skal bygges af bæredygtige materialer og med lokal arbejdskraft.

Havgys, der blev etableret på lokalt initiativ på den stiftende generalforsamling i januar, er åben for alle der har lyst til at nyde vinterbadningens evne til at give velvære og samle folk på tværs af sociale og kulturelle skel. Har du lyst til at være vinterbader eller blot vide noget mere om Havgys, så tag kontakt til foreningens formand Lotte Hansen på lilohansen@hotmail.com

Bredbåndspuljen 2018

Bredbånds Projektet for vores området strækker sig fra Jernhatten til ca. 1 Km vest for Stubbe Sø. Af strategiske grunde er området delt i to, henholdsvis øst og vest for Stubbe Sø. Vi kalder de to projekter for SydØstDjurs og SydVestDjurs.

Ialt er 128 berettiget adresser blevet kontaktet via post, e-mail og dørklokke stemning. Heraf har 56 svaret ja og 10 nej.

Projekterne er nu, på deadline 3/10, lagt i udbud på energistyrelsens side:

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek

Download listen over annoncerede projekter

Mvh Allan Kartin Bredbåndsambasadør frivillig https://www.landsbyfællesskabetøstdjurs.dk

 

Fællesspisning Rosmus Skole. Herefter mød de lokale politikere forud for budgetforhandlingerne

Til alle i landsbyfællesskabet Østdjurs!
Kom til politisk møde med politikerne fra byrådet og vær med til at sætte
vores område på ”landkortet”

Tirsdag 18. september kl. 18-21
i Fællesrummet på Rosmus Skole,
Bispemosevej 5, 8444 Balle

18:00 – 18:45 Fællesspisning
18:45 – 21:00 Politisk møde
Vi er midt i en spændende tid med budgetforhandlinger og drøftelser, der lægger retningen for de
kommende år i Syddjurs Kommune.
I landsbyfællesskabet Østdjurs er vi godt i gang med at udfolde potentialet i vores dejlige område.
Der er allerede masser af projekter drevet af frivillige ildsjæle. Det får du lejlighed til at høre mere
om.
Vi vil gerne skabe god dialog mellem beboere og politikerne. Vi ser et godt samarbejde mellem os
og politikerne som en afgørende faktor i den fortsatte udvikling i vores område og i Syddjurs.
En del af mødet bliver arrangeret som cafedrøftelser med særlige temaer, og der bliver også tid til
et samlet politisk panel. Vi har inviteret alle partier og politikere fra byrådet.
Vi glæder os til god og udbytterig dialog!
Tilmelding til spisning til Jørgen Brøgger senest mandag 17/9 på mail jobro8444@gmail.com eller
tlf. 2020 3041. Pris 40 kr.
Du er selvfølgelig velkommen til mødet selvom du ikke vil spise med.