Høringsrunde og projektcafé

Høringsrunde og projektcafé

Torsdag den 20. juni 2019, kl. 17.30-20.30 på Rosmus Skole

Kære beboere i Landsbyfællesskabet Østdjurs

Så er det tid til at afholde sidste projektcafé inden sommerferien. Denne projektcafé står i visionernes tegn. Caféen giver nemlig mulighed for at klyngens beboere kan komme med input til den vision og handleplan, som en arbejdsgruppe fra Distriktsrådet har udarbejdet for landsbyklyngen, inden den sendes i trykken.

Distriktsrådets medlemmer er fordelt på forskellige arbejdsområder (fx bæredygtighed, erhverv, bosætning, etc.), som er beskrevet i planen. På projektcaféen vil en repræsentant for hvert arbejdsområde være til rådighed for dialog og input, således at der er tid til at gå i dybden med hvert enkelt område.

Vi håber, at I vil støtte op om udviklingen i landsbyklyngen ved at læse handleplanen igennem og komme med jeres input til det, som skal være grundlaget for de kommende års arbejde. Det foreløbige udkast til planen kan findes ved at klikke her: VISION og HANDLEPLAN

Tilmelding til fællesspisning:
Prisen for mad er 25,- kr. for børn og 40,- kr. for voksne. Man er velkommen til at medbringe egne drikkevarer, men der vil også kunne købes øl og sodavand ved arrangementet.
Man tilmelder sig ved at betale via MobilePay til Landsbyfællesskabet Østdjurs på nummer: 39758.
Husk at skrive betalers navn, antal børn og voksne og dato for mødet.
Alternativt kan man købe madbilletter på www.go-syddjurs.dk under arrangementet: ’HØRINGSRUNDE OG PROJEKTCAFÉ I LANDSBYFÆLLESSKABET ØSTDJURS’.

Tilmelding til torsdag den 20. juni skal ske senest TIRSDAG den 18. juni, kl. 20.00.

Aftenens program:
Kl. 17.30: Ankomst, hilse på hinanden og evt. køb af drikkevare
Kl. 17.45: Fællesspisningen starter
Kl. 18.15-18.30: Fælles oprydning fra maden
Kl. 18.30-20.30: Dialogmøder på de forskellige arbejdsområder, samt mulighed for møder blandt de fremmødte projektgrupper, foreninger, m.v., der måtte ønske at afholde deres egne møder.

Vel mødt i landsbyfællesskabet Østdjurs

PROJEKTCAFÉ I LANDSBYFÆLLESSKABET ØSTDJURS

Hver måned inviterer Landsbyfællesskabet Østdjurs alle frivillige, deres familier og andre interesserede klyngemedllemmer til PROJEKTCAFÉ.

Projektcafé er en sammenkomst, hvor alle kan afholde deres sædvanlige projektmøder på samme tid og sted sideløbende med hinanden.

Caféen starter med fællesspisning kl. 17.30-18.30. Fællesspisningen er for frivillige OG deres familier, samt folk i klyngen, der ønsker at vide mere om det frivillige arbejde.

Hvis der ikke allerede er projektgruppe som arbejder med det du brænder for, kan du her finde medintresenter og få hjælp til at starte en ny projektgruppe.

Datoerne for projektcafeerne vil blive vist i kalenderen til højre.

Politisk dialogmøde i Landsby Fællesskabet tirsdag 21. maj

Invitation til politisk dialogmøde i Landsby Fællesskabet tirsdag 21. maj
VIGTIGT – MØD OP og vær med til at sætte os på det politiske landkort!

Kære alle i landsbyfællesskabet
Distriktsrådet for Landsby Fællesskabet har inviteret hele byrådet til dialogmøde i
fællesrummet på Rosmus Skole.

Tirsdag 21-05-2019 fra kl. 17:30

(man er selvfølgelig velkommen til at deltage uden spisning fra 18:30)

Vi har brug for fortsat gode og tætte dialoger med henblik på at give vores område –
og dermed Syddjurs – de bedste muligheder for fortsat god udvikling. Vi er sikre på,
at vi med dette arrangement kan udbygge vores allerede gode samarbejde.
Program:
17:45 Fællesspisning
18:30 Debat – panel – åben dialog
19:30 Pause med kaffe/te
19:45 Fortsat debat
20:45 Afslutning
Vores udgangspunkt er en åben dialog, hvor alle kan deltage med de emner, der
optager dem. Vi kan allerede nu pege på følgende emner som aktuelle:
– Fondsmidler fra Realdania/Lokale og Anlægsfonden (op til 41⁄2 mio) til
landsbyklyngeprojekter.
– Fremtiden for Landsby Fællesskabet (efter udviklingsprojektet og
konsulentstøtte)
– Skole/dagtilbud med høj kvalitet
– Busruter/letbanen
– Trafik (bl.a. cykelstier til Hyllested og Tirstrup i tilslutning til sti Balle-Rosmus)
– Bosætning/bofællesskaber
– Træningsmuligheder for ældre
– Budgetlægning/sparekataloger
Tilmelding til spisning senest søndag aften på go-syddjurs.dk eller MobilePay 39758
(husk navn). Der er både lasagne med kød og vegetariske tærter med tilbehør.
Mange hilsner – Distriktsrådet

 

Områdefornyelse af Tirstrup.

Byrådet i Syddjurs Kommune har bevilget midler til en områdefornyelse af Tirstrup.
Tirstrup Borgerforening, Distriktsrådet for Landsbyfællesskabet Østdjurs samt Syddjurs
Kommune inviterer derfor alle borgere i Tirstrup og omegn til møde med fællesspisning
Mandag d. 13. maj kl. 18 – 20 i Idrætsefterskolens foredragssal

Tilmelding til fællesspisning senest 12. maj Mailadressen skal være svalevej11@os.dk som er Tina fra borgerforeningens private mail, eller på sedlen i Brugsen

Skriv også gerne, hvis du er forhindret i at komme til mødet, men gerne vil være med i en arbejdsgruppe.

Ebeltoftvej 1, Tirstrup 8400 Ebeltoft
Byfornyelsen består af følgende delprojekter:

1. Tirstrup Bytorv.

Et nyt mødested der placeres mellem hallen og idrætsefterskolen / 550.000 kr.

2. Stier i—og omkring Tirstrup / 100.000 kr.
3. Forskønnelse af hovedgaden og Ballevej / 150.000 kr.
4. Tirstrup Fælleshaver på tomme grunde langs hovedgaden / 100.000 kr.

5. Spejdere / 50.000 kr.
6. Aktivitetspulje / 50.000 kr.

På mødet vil der blive nedsat arbejdsgrupper for hvert delprojekt.
Alle er velkomne til at komme med bidrag og idéer til områdefornyelsen.
Tilmelding til mødet senest 12. maj til info@tirstrupborgerforening.dk eller på sedlen i Brugsen
Skriv også gerne, hvis du er forhindret i at komme til mødet, men gerne vil være med i en arbejdsgruppe.

https://drive.google.com/file/d/0B3uiZS6N1oZ-dVdabnpnSzRIOG9TamwzNHJyYlNUcG1jclhF/view?usp=sharing

PROJEKTCAFÉ I LANDSBYFÆLLESSKABET ØSTDJURS

Den 24. april inviterer Landsbyfællesskabet Østdjurs atter alle frivillige, deres familier og andre interesserede klyngemedllemmer til PROJEKTCAFÉ.

Projektcafé er en sammenkomst, hvor alle frivillige kan afholde deres sædvanlige møder på samme tid og sted sideløbende med hinanden.

Caféen starter med fællesspisning kl. 17.30-18.30. Fællesspisningen er for frivillige OG deres familier, samt folk i klyngen, der ønsker at vide mere om det frivillige arbejde.

Læs mere HER

Vinterbadeforening Havgys

Lokal støtte til

det kolde gys

Det kolde gys med en dejlig varm afslutning er kommet et stort skridt videre for de glade vinterbadere i den nordlige del af Syddjurs Kommune efter, at den nystiftede vinterbadeforening Havgys har modtaget to gange 5000 kroner i etableringsstøtte fra Distriktsrådet og Landsbyklyngens Styregruppe. Støtten skal bruges til bygningen af en mobil sauna, der til næste vinter skal opstilles ved Rugaard Strand.

Med en brændefyret sauna i strandkanten bliver der mulighed for at ryste isen af sig efter de kolde dyk i Kattegat, og foreningens arbejdsgruppe er i øjeblikket ved at få udarbejdet arbejdstegninger til den mobile varmekasse, der skal bygges af bæredygtige materialer og med lokal arbejdskraft.

Havgys, der blev etableret på lokalt initiativ på den stiftende generalforsamling i januar, er åben for alle der har lyst til at nyde vinterbadningens evne til at give velvære og samle folk på tværs af sociale og kulturelle skel. Har du lyst til at være vinterbader eller blot vide noget mere om Havgys, så tag kontakt til foreningens formand Lotte Hansen på lilohansen@hotmail.com

Kursus i Fundraising

Landsbyklyngen ”Liv i Ådalen” inviterer borgere i Ådalen til “Kursus i Fundraising” d. 19. marts kl. 19.00 – 22.00 på Ådalsskolen

Hvor Landsbyfællesskabet Østdjurs også er yderst velkommen.

 Program:

  1. Lidt generelt om fonde og puljer
  2. Hvordan søger jeg / vi?
  3. Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når man søger?
  4. Hvad søger jeg / vi?  (Fonde, puljer, crowdfunding)
  5. Hvor søger jeg / vi?  (Links til fondsdatabaser og hjælp)

Alle der har lyst og interesse til at få indsigt i, hvordan der kan søges midler til diverse projekter er velkomne.

Der er 30 pladser på kurset. Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet”.

Tilmelding på til: Mogens Petersen – på mail: mogenstpetersen@gmail.com

Vi glæder os til at se dig/jer – Del meget gerne denne besked i jeres netværk

Med venlig hilsen
Landsbyklyngen Liv i Ådalen

Kick-off til bosætningspuljen – BEMÆRK NY DATO – Tirsdag den 26. marts

Til Landsbyklyngerne i Syddjurs Kommune

Vedr. Kick-off til bosætningspuljen – BEMÆRK NY DATO – Tirsdag den 26. marts 2019 på Rosmus Skole

Politikerner er inviteret med til mødet og de er meget interesserede i at høre om vores idéer til gode projekter, der kan understøtte det gode liv i landsbyerne og bosætningen i kommunens landdistrikter.

Der vil være mulighed for at præsentere vores idéer og få sparring og feedback der kan styrke vores idé, og også få en fornemmelse af, om projektet er den rette for bosætningspuljen.

Læs mere om Bosætningspulje HER

Der vil også være en mulighed for at høre om kommunens andre puljer og om puljeguiden, som alle godkendte foreninger kan få adgang til.

PuljeGuiden – overblik når du søger fonde og puljer
Puljeguidens vidensbase om fundraising

 

PROJEKTCAFÉ I LANDSBYFÆLLESSKABET ØSTDJURS – INKLUSIV DISTRIKTSRÅDETS GENERALFORSAMLING

Så er der atter PROJEKTCAFÉ i Landsbyfællesskabet Østdjurs for alle frivillige, deres familier og andre interesserede klyngemedlemmer.  Denne gang vil aftenen inkludere Rosmus Distriktsråds årlige generalforsamling. 

Hvornår: Onsdag den 20. marts 2019, kl. 17:30
Hvor: Rosmus Skole

Som altid starter caféen med fællesspisning for de fremmødte, som har tilmeldt sig. Efter spisning kan de projektgrupper, der ikke ønsker at deltage ved generalforsamlingen, benytte skolens klasselokaler til at arbejde med deres projekter.

Har man lyst til at stille op til en bestyrelsespost i Distriktsrådet eller være med til at stemme opstillede kandidater ind, er man meget velkommen. Der er brug for en bred repræsentation på tværs af landsbyer, alder og køn, samt interesser i rådet – så kom og vær med!

Nyt fra styregruppen;
Baggrund for Fusion mellem Landsbyfællesskabet Østdjurs og Rosmus Distriktsråd
Forslag til Vedtægter for Rosmus Distriktråd for Landsbyflællesskabet Østdjurs
Læs om Visions- og Handleplan
Download Ark til input til Visions- og Handleplanen


Tilmelding til spisning: FaceBook eller Go Syddjurs