Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/oestdjurs/domains/xn--landsbyfllesskabetstdjurs-9fc01c.dk/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

Generalforsamling d. 8 februar

Generalforsamling Distriktsrådet Landsbyfællesskabet Østdjurs

Torsdag 8/2 2024 kl. 18:30- ca. 20 på Rosmus Skole

Der er fællesspisning fra kl. 17:45 (se nederst)

Inden generalforsamlingen vil Steen Møller fortælle om sine erfaringer med og ideer

til et mere bæredygtigt liv og et mere rummeligt samfund.

Steen Møller er netop tilflyttet vores landsbyklynge. Steen er kendt fra Friland og

Grobund.

Foredraget starter kl. 18:30 og varer ca. 45 min.

Generalforsamlingen starter umiddelbart efter og forventes at vare ca. 30 min.

Deltagelse er GRATIS og kræver ikke tilmelding.

Indkaldelse sker på foreningens hjemmeside og relevante sociale medier med mindst 14 dages varsel. Forslag til beslutning på

generalforsamlingen skal være skriftlige og være formanden (mail: lar@syddjurs.dk) i hænde mindst 7 dage før

generalforsamlingen (senest 1/2).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 personer, der vælges forskudt for 2 år af gangen. I år er følgende på valg:

Jørgen Brøgger, Frederik Svinth (modtager begge genvalg).

Helle Hansen, Ronni Didriksen og Morten Larsen (modtager ikke genvalg).

I bestyrelsen er desuden Allan Kartin, Peter Koustrup, Jytte Bjørn og Lars Robdrup (alle er valgt indtil 2025).

Der skal også vælges 2 suppleanter.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Vi har to revisorer, der vælges forskudt og én revisorsuppleant, der vælges årligt.

Kirstine Bille er valgt til 2024. Søren Larsen (er valgt til 2025)

Søren Møller er på valg som revisor suppleant.

6. Eventuelt og herunder uddeling af pokal til årets ildsjæl

I forbindelse med generalforsamlingen uddeles ”frivillig-vandrepokalen” til en ny ildsjæl fra

klyngen.

Fællesspisningen kl. 17:45 (chili con carne samt lagkage) er gratis hvis du tilmelder dig inden

1/2 til Lars Robdrup på mail lar@syddjurs.dk

Forretningsorden:

Afstemning:

Alle personer over 15 år bosiddende i Rosmus Skoledistrikt har stemmeret. Hvert medlem har én stemme. Valg og afstemning

afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de gyldige afgivne stemmer.

Såfremt blot ét medlem forlanger det, skal afstemninger være skriftlige.

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 9 medlemmer og altid et ulige antal.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, dog således, at ved det første valg vælges 4 medlemmer for 1 år.

2 suppleanter til bestyrelsen for en valgperiode af 1 år.

2 revisorer (forskudt valgt for 2 år) og 1 revisorsuppleant for en valgperiode af 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Del på facebook
Del på Facebook