Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/oestdjurs/domains/xn--landsbyfllesskabetstdjurs-9fc01c.dk/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

Landsbyfællesskabet Østdjurs

Torsdag den 12. oktober 2017 var der topmøde i fællessalen på Rosmus Skole. 64 entusiastiske borgere fra Østdjurs og omegn mødtes og diskuterede på livet løs, hvilke aktiviteter, de mente, der var de vigtigste for deres nye landsbyklynge.

Efter fællesspisning og tre forskellige oplæg rejste alle fremmødte sig for at orientere sig på de plancher, der var sat på søjlerne i fællessalen. Her kunne man se de forslag til projektgrupper, som initiativgruppen havde med fra det sidste borgermøde.

Kort tid efter fordelte mødedeltagerne sig ud i de projektgrupper, som de hver især havde størst interesse for. Grupperne gik straks i gang med at tale om de lokale projekter og om deres drømme og forventninger til landsbyfællesskabet Østdjurs.

Borgerinvolverings gruppen
Denne gruppe ønsker, at være med til at sætte borgerne i gang med projekterne. De vil samle og skabe overblik over aktiviteterne og de vil hjælpe med at rekruttere nye kræfter til projektgrupperne.

Foreninger og idrætsliv gruppen
Verdensklasse – og intet mindre – mener denne gruppe at kunne tilbyde landsbyklyngens befolkning indenfor idræt og bevægelse.
Idrætsefterskolen, hallen samt idrætsforeningen kan efter Idrætsefterskolens seneste investeringer tilbyde meget fine idrætsfaciliteter til befolkningen i Østdjurs. Børn, unge og ældre strømmer allerede til i weekenderne.
Projektet er dog ikke færdigt endnu, og gruppen har aftalt sit næste møde. Man tilbyder – og ønsker at tilbyde blandt andet – en kunstgræsbane, crossfit, badminton, beachvolley, beachhåndbold, MTB-træning samt et torv der danner et fælles mødested.

Natur, friluftsliv & turisme gruppen
Det viste sig at hurtigt, at naturgruppen blev temmelig stor, og den delte sig derfor snart op i to grupper. Før Topmødet sluttede fortalte de om deres planer.
Én gruppe holdt sig til kysten, hvor de vil arbejde med en badebro, shelterpladser samt kystturisme.
Den anden gruppe gik i gang med at tale om stisystemer mellem landsbyerne. Nu skal der banes veje og stier for børn og voksne samt for ridende, cyklende og mountainbikere.

Sti gruppen
Det viste sig at hurtigt, at naturgruppen blev temmelig stor, og den delte sig derfor snart op i to grupper. Før Topmødet sluttede fortalte de om deres planer.Én gruppe holdt sig til kysten, hvor de vil arbejde med en badebro, shelterpladser samt kystturisme.
Den anden gruppe gik i gang med at tale om stisystemer mellem landsbyerne. Nu skal der banes veje og stier for børn og voksne samt for ridende, cyklende og mountainbikere.

Bæredygtighed og Levevis gruppen
Denne gruppe ville arbejde for at få oprettet et fælles CO2-neutralt solcelleanlæg. Man drøftede også et tema kaldet deledyr, som går ud på fælles opdræt af dyr.

Fiber gruppen
Interesserer sig for det fibernet, der lige nu rulles ud i Syddjurs Kommune. Man er bl.a. stødt på det problem, at fibernettet kun tilsluttes i bysamfund mens spredte huse og små bebyggelser forbigås. Gruppen vil tage kontakt til Syddjurs Kommune om sagen.

Kultur og fællesskabs gruppen
Denne projektgruppe vil sætte gang i fælles kulturelle arrangementer i landsbyklyngen, med musik for forskellige generationer.De ønsker at arrangere fællesspisninger, og de har fokus på at benytte skolens lokaler.Endelig vil de arrangere, at ældre kan dokumentere og fortælle om deres liv og levned i lokalområdet.

Bosætning gruppen
Også bosætningsgruppen havde fokus på landbrugets overskydende bygninger. De kan sikkert udnyttes af iværksættere. I Aarhus hober tingene sig op, mente de, men i Østdjurs er der god plads. Gruppen lagde også vægt på at bevare de lokale flyafgange. Man ville kontakte kommunen vedr. anvendelse af bygninger samt tilladelser.

Erhvervsliv gruppen
havde fokus på de mange overskydende bygninger og haller fra landbrugsejendomme i området. Enhver landmand med respekt for sig selv råder jo nu om dage over fire – fem – seks tidligere landbrugsejendomme. Så det er kun naturligt, at der bliver bygninger til overs, mente gruppen.
Gruppen vil også sætte fokus på, at man bruger de lokale butikker og på muligheden af at oprette lokale kontorfællesskaber for hjemmearbejdende i Østdjurs.

Koordinerings gruppen
Koordineringsgruppen består af en repræsentant for hver projektgruppe, en repræsentant for kommunikationsgruppen samt af styregruppen. Koordineringsgruppen mødes 2 – 4 gange om året.

Kommunikations gruppen
Kommunikation ind- og udadtil er livsnødvendigt for Landsbyfællesskabet Østdjurs. Derfor var der også folk, der meldte sig til kommunikationsgruppen. Gruppen ønsker at formidle de gode historier om, hvad der rører sig i landsbyklyngen. Man vil oprette fælles hjemmesider og sikre, at der hele tiden er God kontakt til styregruppen.
Kommunikationsgruppen opfatter sig som et centralt knudepunkt for kommunikation og for landsbyklyngen.

Styre gruppen
Der blev også sat gang i en styregruppe på mødet, og der blev udtrykt interesse for at være med. Styregruppen konstituerer sig på sit første møde, hvor deltagerkredsen samles. Styregruppen leder arbejdet og består af udvalgte borgere, formanden for distriktsrådet, skolelederen på Rosmus Skole, konsulenten fra sekretariatet for landsbyklynger og en repræsentant fra Syddjurs Kommune.