Bredbånds Projektet for vores området strækker sig fra Jernhatten til ca. 1 Km vest for Stubbe Sø. Af strategiske grunde er området delt i to, henholdsvis øst og vest for Stubbe Sø. Vi kalder de to projekter for SydØstDjurs og SydVestDjurs.

Ialt er 128 berettiget adresser blevet kontaktet via post, e-mail og dørklokke stemning. Heraf har 56 svaret ja og 10 nej.

Projekterne er nu, på deadline 3/10, lagt i udbud på energistyrelsens side:

 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek

 

Download listen over alle annoncerede projekter

 

Mvh

Allan Kartin

Bredbåndsambasadør frivillig https://www.landsbyfællesskabetøstdjurs.dk