Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/oestdjurs/domains/xn--landsbyfllesskabetstdjurs-9fc01c.dk/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

Hvis du er modstander af havbrug i Kattegat og andre steder i DK kan du skrive under her

Foreningen BLAK´s  vedtægter:

§ 1 ”BLAK”, foreningen til miljøbeskyttelse omkring Jernhatten til vands, til lands og i luften.

 

Foreningens formål

 

§ 2. Formål:

Stk. 1. Foreningens øjeblikkelige formål er at kæmpe for, at Kattegat og kystvandene langs Djurslands kyster beskyttes mod forurening fra Havbrug eller andet, som kan forringe kvaliteten af det marine miljø og områdets rekreative interesser. At informere og orientere lokalt om gener ved Havbrug. Om nødvendigt at planlægge og afholde aktioner.

 

Stk. 2. Foreningens mål er gennem lokalt forankrede initiativer at bevare, fremme og om muligt genskabe den vilde natur i området med henblik på at skabe bedst mulige betingelser for biodiversitet til lands til vands og i luften. Til hver en tid at arbejde for at jord, vand, luft beskyttes mod forurening. Herunder også lys- og støjforurening.

 

Stk. 3. Foreningen arbejder for at genåbne glemte eller nedlagte stier og spor i landskabet under hensyntagen til dyre- og planteliv. Foreningen har et særligt formål med at værne om den uhindrede udsigt over det åbne hav, og beskytte området mod virksomheder som kan være til gene for rekreative interesser og dyre og planteliv.

 

Stk. 4. Foreningen har til formål at styrke og udvikle sammenhold og fællesskab i lokalområdet med hensyntagen til bæredygtighed for både dyr og mennesker. Vi ønsker at skabe et lokalt klima, som inviterer til medborgerskab og fællesskab, så bosiddende kan få mest muligt ejerskab og medindflydelse på lokalområdet.

 

Stk. 5. Foreningen er åben for at samarbejde med andre organisationer, foreninger og privatpersoner både lokalt og globalt, for ethvert tiltag som styrker dyrs og menneskers eksistensbetingelser.