I  tørkeperioder var der ikke vand nok til kreaturene fra Landmændenes egne brønde. i 1976  besluttede de at etablere et fælles. I fælleskab gravede, støbte og murede de vandværket.