Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/oestdjurs/domains/xn--landsbyfllesskabetstdjurs-9fc01c.dk/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

Gravlev Vandværk

Gravlev Træk af byens historie

Gravlev

Navn og alder. Mange landsbyer har op gennem tiden haft vidt forskellig stave- og udtalemåde af byens navn. Her er Gravlev ingen undtagelse: 1416 Gralodt, 1424 Groweløt, 1430 Groæløt, 1461 Growløff, 1552 Grossløf, 1555 Groulød, senere Grafleff, Grouløf, Groule, der er den stadig brugte dialekt i byen, og først for ca. 100 år siden blev den nuværende stavemåde slået fast. Stednavneforskerne er i tvivl om navnets betydning, dog mener man, at forleddet må være kvindenavnet Gro. Efterleddet –lev betyder arvegods, noget der er efterladt. Altså Gros arvelod. Men de tidligste former for navnet kan også betyde noget med rydning eller græsgang. Byer med endelsen –lev hører til de ældste i landet og går helt tilbage til folkevandringstiden, dvs. femte-sjette århundrede efter Kristus. Gravlev er dog næppe en ”ægte” –lev by, for disse meget gamle byer ligger altid godt placeret i terrænet. En sådan god beliggenhed passer slet ikke for Gravlev. Mod syd var der meget sumpede enge, mod øst stejle og stenede bakker, mod vest en mager sandjord, og kun mod nordvest og nord var der egnet jord til dyrkning. Hvis byens navn har forbindelse til engdragene mod syd, er dens placering mere forståelig. Man kan da forestille sig, at en udnyttelse af græsningsmulighederne her kan være begyndelsen til byen. Vi må altså i dag erkende, at byens navn og alder er usikker, men den må formodes at være yngre end nabobyerne Fuglslev og Hyllested, der begge er kirkebyer med en bedre placering for at dyrke jorden omkring byerne.