Nyhedsbrev – Købmandsgården i Balle

Til anpartshaverne i

KØBMANDSGÅRDEN I BALLE ApS

Her sidst på året vil bestyrelsen gerne takke vore anpartshavere for støtten i det forløbne år til at bevare og videreudvikle købmandsbutikken i Balle.

Anpartsbeviser
Der er stadig nogle få anpartshavere som endnu ikke har modtaget de fysiske anpartsbeviser, men disse vil blive sendt/uddelt i den kommende uge.

Generalforsamling
Som bekendt blev der afholdt generalforsamling på Hoed Kro den 4. oktober. Referat fra generalforsamlingen er vedlagt/vedhæftet mail.

Tegning af nye anparter
Som det fremgår af referatet er det nu muligt at tegne yderligere anparter i KØBMANDSGÅRDEN I BALLE ApS. Bestyrelsen opfordrer til at budskabet videregives til nytilflyttede og folk der endnu ikke har tegnet anparter. Vi i bestyrelsen ønsker at så mange som muligt i vores nærområde bliver en del af fællesskabet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i KØBMANDSGÅRDEN I BALLE ApS
Lars Boelsmand, Helle B. Hansen, Trygve Jamholt, Ziggy Heilsberger & Leon Vetter