Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/oestdjurs/domains/xn--landsbyfllesskabetstdjurs-9fc01c.dk/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

Stiftende Generalforsamling – Ny vinterbadeklub ved Rugård Strand

 

Kære lokale medborgere!

Vi afholder stiftende generalforsamling for en ny vinterbadeklub ved Rugård Strand, i Forsamlingshuset i Hyllested. Det foregår onsdag d. 23. januar kl 19. Formålet med foreningen er i første omgang at få søgt tilladelser og fonde til etablering af en transportabel, brændefyret sauna til brug ved Rugård Strand. Den skal bygges af lokale kræfter og lokale bæredygtige materialer. Vi håber at der er mange der vil støtte op om projektet så det kan realiseres.

 

Vi ved endnu ikke hvad foreningen skal hedde, og vi opfordrer folk til at komme med gode ideer.

 

Den foreløbige dagsorden for mødet er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
  4. Forslag til vedtægter
  5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
  6. Forslag til budget og kontingent
  7. Valg af foreningens bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Evt. yderligere punkter til dagsordenen skal være undertegnede i hænde senest søndag den. 20. januar kl 12.00

 

Vi har oprettet en Facebookgruppe, hvor alle interesserede kan blive medlem af, og følge vores arbejde. Gruppens adresse er:

https://www.facebook.com/groups/201773147375590/

 

På vegne af arbejdsgruppen,