ERHVERVSNETVÆRK – LANDSBYFÆLLESSKABET ØSTDJURS

Det er på tide at give jer en tilbagemelding på netværksmødet tilbage i april, og det arbejde som erhvervsgruppen har foretaget sig siden da.
Erhvervsgruppen afholdt et netværksmøde fredag den 13. april 2018 på Råmosegård. I mødet deltog ca. 25 lokale erhvervsdrivende til en drøftelse af, hvad landsbyklyngen Østdjurs kan gøre for at tiltrække flere iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende, som led i en bosætningsstrategi, og hvad
landsbyklyngeprojektet konkret kunne gøre for de selvstændige erhvervsdrivende, der allerede findes i klyngen.

Læs mere her: ERHVERVSNETVÆRK status nov 18