Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/oestdjurs/domains/xn--landsbyfllesskabetstdjurs-9fc01c.dk/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

Puha.. så fik vi sendt Bredbåndspulje-ansøgningen ind, på deadline 31 oktober 2018.

Vi har modtaget pris fra bredbåndsudbyderen på udruldning af bredbånd til 56 adresser på 6.582.026,- Kr
Det er 117,536,- pr. adresse
Desvære måtte vi registre 20 nej, det begrænser chancen.
På energistyrelsens kort kan i se adresserne der har ønsket ja og nej i vores område.

Der skal zoomes in på vores område:

Kort Bredbåndsansøgning

—————————————————————————————–

Bredbåndspuljen  juni 2018

Nu har de forbigåede også mulighed for at få bredbånd. Energistyrelsen vil støtte hver adresse med op til 100.000,- kr ved en egenbetaling på kr 4.000,-. Det gør det serdeles attraktivt for bredbåndsselskaberne, til også at komme ud til de spredte bebyggelser mellem landsbyerne, som tidligere er blevet forbigåede.

Vi skal søge i fællesskab. Jo flere, des større chancer for tilskud.

Hvis nok, så går vi igang med en projektansøgning.

Er du interesseret? Så send et ja eller et nej.

Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt. Se dækningen på din adresse bredbaandspulje.ens.dk

Yderligere informationer:

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek

Bredbåndspuljen 2018

Kriterier for tilskud – Pointmodellen

Ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen bliver vurderet ud fra en objektiv pointmodel, som afgør, hvilke projekter der kan opnå tilskud fra bredbåndspuljen. Der indgår seks kriterier i pointmodellen:

  1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
  2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
  3. Andel af landzoneadresser i land- og yderkommuner (vægtning 10 pct.)
  4. Projektets størrelse (vægtning 10 pct.)
  5. Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 10 pct.)
  6. Egenbetaling (vægtning 20 pct.)

 

Pointmodellen vil blive nærmere beskrevet i den vejledning, som Energistyrelsen vil lave for bredbåndspuljen 2018. Et udkast til vejledningen er i høring og kan ses her.

Du skal selv have penge op af lommen

Det er et krav, at der i projektet indgår egenfinansiering på mindst 4.000 kr. pr. adresse. Egenbetalingen beregnes som et gennemsnit pr. adresse. Det vil derfor være muligt at arbejde med forskellige niveauer for egenbetaling internt i et bredbåndsprojekt, så længe den gennemsnitlige egenbetaling udgør minimum 4.000 kr. Chancerne for at få tilskud kan øges via en højere gennemsnitlig egenfinansiering pr. adresse.

Det maksimale tilskud

Der kan maksimalt ydes et tilskud fra bredbåndspuljen på 2/3 af projektets samlede tilskudsberettigede omkostninger. De samlede omkostninger inkluderer:

  • Tilskud fra bredbåndspuljen
  • Egenbetaling fra de deltagende adresser
  • Et eventuelt kommunalt tilskud
  • Bredbåndsudbyderens økonomiske bidrag til projektet.

http://presse.ens.dk/news/nye-rammer-for-bredbaandspuljen-306605

Som man kan se, jo flere som søger samlet jo bedre.

Meld jer, så laver vi en samlet ansøgning.

AllanKartin@gmail.com

mobil 4032 5250